JUDOCLUB OLYMPIA ZONHOVEN

wat is kodokan judo?


Wat is nu eigenlijk Kodokan Judo, en waarom kiest iemand ervoor om dit te beoefenen? Kodokan Judo is een Japanse krijgskunst, waarin de beoefenaar zowel lichamelijk als geestelijk gevormd zal worden. In het Judo draait alles rond momentum en timing; het is een methode waarin resultaat behaald wordt door de kracht van de tegenstander tegen hem te gebruiken. Op lichamelijk vlak verbetert het beoefenen van Judo je motoriek, je conditie en je lenigheid. Een ander interessant aspect van het Judo is dat het door de jaren heen ook geëvolueerd is tot een moderne (Olympische) tweekampsport. Gedurende de geestelijke vorming leer je dan weer discipline, de filosofische achtergrond, en respect hebben voor jezelf en anderen.

Door middel van Kodokan Judo leer je dus jezelf te vervolmaken als persoon. En je vervoegt een grote groep van nieuwe, toegewijde vrienden die allen deze interessante Japanse krijgskunst beoefenen.

Wil je dus graag Judo doen, dan ben je bij ons zeker welkom! De beginnelingen krijgen de eerste 4 initiatielessen volledig gratis! Meer gegevens over de trainingen en onze locatie zijn beschikbaar op de informatie pagina.

Een overzicht van de leerstof is te bekijken op de curriculum pagina.

filosofie van het kodokan judo


Jigoro Kano sensei.Zoals in de geschiedenis reeds is aangehaald, is de stam van het Kodokan Judo het Jujutsu. Het doel van het Jujutsu was door middel van zuiver resultaat in een gevecht de overwinning te behalen.

Jigoro Kano sensei had wel een andere filosofie over de krijgskunst die hij creëerde uit het Jujutsu. Voor hem was het een fysieke en geestelijke training waar het resultaat belangrijk was, maar waar ook een enorm respect voor de tegenstander noodzakelijk was. De training bestond uit een spel van aanval en verdediging met een verantwoordelijkheid ten opzichte van de oefenpartner, zodat de betekenis "zachte weg" de waarheid bleef. Deze filosofie kwam in 1922 tot ontplooiing met de spreuken: jita kyoei (onderlinge weldaad) en seiryoku zen'yo (maximum resultaat).

In zijn onderrichtingen schreef J. Kano sensei: "Judo is het principe van het meest nuttige gebruik van lichaam en geest. Judo beoefenen betekent dus: geest en lichaam ontwikkelen door het spel van aanval en verdediging om zo zichzelf te vervolmaken tot een harmonisch mens en daardoor bij te dragen tot de voorspoed van alle mensen."

1. Het doel: Jita Kyoei

Uit deze spreuk leiden we doel van het Kodokan Judo af. Door training met de mens bewust gemaakt worden om de medemens te respecteren, enerzijds door zichzelf geestelijk en lichamelijk te ontwikkelen en anderzijds door te helpen aan de ontwikkeling van de partner of medemens.

Het doel van het Judo is dus: door eigen vervolmaking bijdragen tot de vervolmaking van de gemeenschap, oftewel jita kyoei ("voorspoed, onderlinge weldaad en algemeen welzijn").

2. Het middel: Seiryoku Zen'yo

Om een doel te bereiken moet er een middel zijn. Dat middel zit vervat in de spreuk seiryoku zen'yo ("maximum doeltreffendheid bij een minimum inspanning"). In het spel van aanval en verdediging is elke weg niet de juiste. Met een kleine inspanning moet een groot resultaat bekomen worden. Dit vraagt een goede afspraak tussen de leden van de groep. Toegeven en meegeven zullen dus noodzakelijk zijn. Door te oefenen wordt het lichaam ontwikkeld, maar om een maximum resultaat te bekomen moet men denken en zo dus de geest ontwikkelen. "Ju" betekent meegeven, ontwijken of soepelheid. Het gebruik van kracht moet dus gezien worden in functie van het resultaat. Of op een eenvoudig manier uitgelegd: iemand die duwt wordt door een tractie uit evenwicht gehaald en alzo met minder gebruik van kracht overwonnen.

Bron: Cursus initiator Judo, Brussel, 1987, VTS-BLOSO. De Geyter J.; Heylen J.; Veulemans E.